Slinkti į viršų
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Sitemap

Print

Konferenciją globoja Europos Komisijos narė Androulla Vassiliou  
Pradinis Programa Sekcijos Pranešėjai Dokumentai Naudinga informacija Renginio ataskaita
ARŪNAS AUGUSTINAITIS
Arūnas Augustinaitis yra komunikacijos ir vadybos profesorius, Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorius. Jo mokslinių interesų sritis yra globalizacijos procesų tyrimai, kurie apima socioekonominius, kultūrinius ir technologinius kalbos aspektus inovacijų ir konkurencingumo plėtroje.
ALBINA AUKSORIŪTĖ
Albina Auksoriūtė vadovauja Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centrui, yra vyriausioji mokslo žurnalo „Terminologija“ redaktorė ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė. Nuo 2005 m. yra Tarptautinio terminologijos informacijos centro (Infoterm) Vykdomosios tarybos narė, o nuo 2009 m. – prezidentė.
VILMA BAČKIŪTĖ
Vilma Bačkiūtė – anglų kalbos dėstytoja, mokytojų kvalifikacijos kėlimo ekspertė, projektų vadovė. Kelių vadovėlių bendraautorė ir konsultantė. Pastaraisiais metais aktyviai dirba kalbų politikos ir daugiakalbystės srityje.
MINDAUGAS BASTYS
Mindaugas Bastys – politikas, biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos socialdemokratų partijos narys, šios partijos tarybos narys. 2000–2004 m. ir nuo 2008 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys. Nuo 2012 m. – Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkas.
JOHN BAYLISS
John Bayliss yra komunikacijų specialistas, dirbęs valstybinių transliuotojų, privačiųjų ir verslo komunikacijų sektoriuose. Turi didelę darbo patirtį daugiakultūrėje Artimųjų Rytų, Europos, Pietryčių Azijos ir Australijos aplinkoje.
MARCO BENEDETTI
Nuo 2000 m. Marco Benedetti buvo Europos Komisijos Vertimo žodžiu generalinio direktorato tarnybos vadovas, o nuo 2004 m. jis yra EK vertimo žodžiu generalinis direktorius. Vertimo žodžiu generalinis direktoratas, kuriame dirba 600 nuolatinių vertėjų žodžiu ir kuriam kasdien talkina maždaug 250 laisvai samdomų vertėjų žodžiu, yra didžiausia vertimo žodžiu tarnyba pasaulyje.
PETER BIRCH
Peter Birch vadovauja Europos Komisijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos poskyriui, atsakingam už kelis transversaliuosius veiksmus pagal Mokymosi visą gyvenimą programą. Jis yra įgijęs užsienio kalbų bakalauro laipsnį ir edukologijos magistro laipsnį Jungtinės Karalystės Atvirajame universitete.

MIRJANA POLIĆ BOBIĆ
Mirjana Polić Bobić yra Zagrebo universiteto profesorė. Jos specializacija – Ispanijos šalityra, kolonijinės Amerikos literatūra ir kultūra. Nuo 2005 m. ji yra Zagrebo universiteto konferencijų vertimo pouniversitetinių studijų koordinatorė.

GONÇALO BRAGA DA CRUZ
Portugalijoje 1990 m. baigė teisės studijas, 1992 m. – Europos studijas. 1993–2001 m. dirbo teisininku, 2000–2001 m. – laisvai samdomu vertėju raštu ES Teisingumo Teisme. 2001 m. pradėjo dirbti Europos Komisijoje: 2001–2010 m. dirbo Teisės tarnyboje, 2010–2012 m. – Žemės ūkio ir kaimo plėtros generaliniame direktorate, nuo 2012 m. dirba Teisingumo generalinio direktorato Baudžiamojo proceso teisės skyriuje.
SUSANNE BRAVO ROGER
Susanne Bravo Roger yra ispanų, rusų ir vokiečių kalbų mokytoja. 1989 m. pradėjo profesinę mokytojos karjerą. Dirba Šnefentalio (Tiuringija) specializuotoje kalbų gimnazijoje (Staatliche Spezialgymnasium für Sprachen ) nuo pat jos įkūrimo 2001 m. Susanne Bravo Roger vadovauja mokinių tarybai kalbų klausimais, yra vidurinių mokyklų baigiamųjų egzaminų valdybos narė, atsakinga už ispanų kalbą.
RASA BUBULYTĖ
Rasa Bubulytė yra lietuvių dainininkė. Jos kaip dainininkės karjera tęsiasi daugiau kaip dešimt metų, o ryškiausi karjeros įvykiai – 2006 m. laimėtas muzikos realybės šou „Dangus“, Liverpulio scenos meno institute įgytas muzikos bakalauro laipsnis ir per 2012 m. M.A.M.A. muzikos apdovanojimus pelnytas Metų alternatyvos apdovanojimas.
ARŪNAS BUTKEVIČIUS
Arūnas Butkevičius yra Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento vadovas. Anksčiau jis dirbo „Eurostate“ ir Jungtinėse Tautose techninio bendradarbiavimo ir tarptautinės prekybos bei plėtros statistinės analizės srityse.
IVANA ČEŇKOVÁ
Prahos Karlo universiteto Vertimo studijų instituto profesorė, Vertimo žodžiu teorijos ir didaktikos katedros vedėja. Vadovauja Europos vertimo žodžiu magistro (EMCI) programai. Yra patyrusi konferencijų vertėja. Apdovanota Prancūzijos garbės ordinu Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques (2004).
CLAUDIO CHIAVETTA
Claudio Chiavetta yra vertimo raštu magistras, turi didelę darbo lokalizavimo sektoriuje patirtį: jis dirbo laisvai samdomu vertėju raštu, konsultantu ir apskaitos bei pardavimo vadybininku. Šiuo metu bendrovėje „Lionbridge“ kuruoja Europos viešajam sektoriui skirtus sprendimus. Jis yra ES kalbų sektoriaus interneto platformos LIND-Web redaktorių kolegijos narys.
PINUCCIA CONTINO
Pinuccia Contino yra Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Komunikacijos skyriaus vadovė. Prieš tai ji dirbo keliose Europos Komisijos tarnybose (įskaitant trijų Europos Komisijos narių kabinetus) švietimo, mokslinių tyrimų, kalbos politikos ir vidaus koordinavimo srityse.
KRISTINA CUNNINGHAM
Šiuo metu Kristina Cunningham yra Europos Komisijos Daugiakalbystės politikos poskyrio vadovė. Prieš tapdama ES vertėja raštu 1996 m., ji dirbo pardavimo ir rinkodaros srityje privačiame sektoriuje, daugiausia užsienyje, o ne gimtojoje Švedijoje. Keli iš jos buvusių darbdavių – „Beiersdorf AG“ Hamburge ir baldų gamintoja „IKEA“.
HELLE V. DAM
Helle V. Dam yra Orhuso universiteto (Danija) profesorė. Pagrindinės jos dėstomos ir mokslinių tyrimų sritys – vertimas žodžiu ir raštu. Pagrindinis dabartinių mokslinių tyrimų objektas – vertėjo raštu profesija ir vertėjai raštu bei žodžiu kaip socialinė ir profesinė grupė.
CRISTINA DE PRETER
Teisinį išsilavinimą (specializacija – Europos teisė) turinti pranešėja, daug metų vadovavo vienam iš Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Portugalų kalbos skyriui, nuo 2011 m. – EK Vertimo raštu generalinio direktorato Portugalų kalbos departamento vadovė.
VIKTORAS DIAWARA
Viktoras Diawara – dainininkas ir prodiuseris, menų fabriko „Loftas“ įkūrėjas, grupės „Skamp“ ir projekto „LT United“ narys.
AUDRONĖ ERCIENĖ
Audronė Ercienė nuo 1995 m. dirba Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmuose. 2012 m. tapo Lietuvos biuro vadove. Ji studijavo pedagogiką ir turi vokiečių kalbos diplomą. Ilgą laiką dirbdama Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmuose įgijo didelės patirties Vokietijos ir Lietuvos prekybos ryšių skatinimo srityje.
LIZZIE FANE
Lizzie Fane yra didžiausio Jungtinės Karalystės studijų metu užsienyje studijuojančių arba dirbančių studentų tinklo „Tretieji metai užsienyje“ (ThirdYearAbroad.com) įkūrėja. Be to, ji yra Aukštojo mokslo akademijos asocijuotoji narė ir Jungtinės Karalystės kalbų mokymosi kampanijos „Kalbėkime su ateitimi“ (Speak to the Future) konsultantė komunikacijos klausimais.
YVES GAMBIER
Yves Gambier – Turku universiteto (Suomija) profesorius. Daugybės darbų vertimo studijų, audiovizualinio vertimo, terminologijos ir specialiųjų diskursų srityse autorius ir bendraautoris bei redaktorius. Jis yra John Benjamins leidyklos leidžiamos serijos „Benjamins Translation Library“ bendrasis redaktorius, kelių patariamųjų valdybų narys.
VYDAS GEDVILAS
Vydas Gedvilas – Lietuvos Respublikos XI Seimo Pirmininkas. Biomedicinos mokslų daktaras. Ilgametis krepšinio treneris, jo vadovaujama nacionalinė moterų krepšinio rinktinė 1997 m. pirmą ir kol kas vienintelį kartą tapo Europos čempione. Buvęs Lietuvos kūno kultūros akademijos prorektorius, akademijos senato narys, Lietuvos rektorių konferencijos sporto komiteto pirmininkas.
ANNA-MAJA HENRIKSSON
Anna-Maja Henriksson Suomijos Respublikos teisingumo ministre paskirta 2011 m. Nuo 2007 m. ji – Suomijos Parlamento narė, nuo 2010 m. – Suomijos švedų liaudies partijos vicepirmininkė. Anna-Maja Henriksson turi teisės magistro laipsnį. 1987 m. ji baigė Helsinkio universitetą ir netrukus ėmė dirbti teisininke banke „Pedersörenijdens Andelsbanken“.
BENTE JACOBSEN
Bente Jacobsen atlieka vertimo žodžiu teismuose mokslinius tyrimus nuo 1997 m. 2002 m. apgynė vertimo žodžiu teismuose srities daktaro disertaciją. Nuo 1996 m. dėsto konferencijų vertimą ir vertimą teismuose pagal vertimo žodžiu ir raštu magistro studijų programą. Yra viena iš Šiaurės šalių vertėjų žodžiu rengimo ir atestavimo seminaro įkūrėjų. Europos vertimo studijų asociacijos (EST) ir Europos teisės srities vertėjų žodžiu ir raštu asociacijos (EULITA) narė.
ROMAS JAROCKIS
2002 m. įgijo archeologijos daktaro laipsnį Lietuvos istorijos institute. Nuo 2003 m. – Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas. 1990–2003 m. dirbo Lietuvos istorijos instituto Archeologijos departamente. Nuo 2013 m. kultūros viceministras.
LIUDA JOVAIŠIENĖ
Gimė 1962 m. spalio 26 d. Baigusi pedagoginį universitetą, Liuda Jovaišienė ėmė dirbti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 1999 m. persikėlė į Londoną. Nuo 2004 m. Londono Bishop Challoner katalikiškoje mokykloje dėsto anglų kalbą kaip antrąją kalbą, taip pat lietuvių ir rusų kalbas.
KRISTIJONAS KAIKARIS
„Microsoft Lietuva“ generalinis direktorius. Prieš tai vadovavo „Oracle“ filialui Lietuvoje. 5 metus užėmė įvairias pareigas IBM. Jis yra „Formulės 1“ komentatorius, lietuviško žurnalo „Formulė 1“ žurnalo įkūrėjas ir redaktorius.
LIGIJA KAMINSKIENĖ
Ligija Kaminskienė dirba Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedroje. Ji domisi vertimo studijų istorija ir teorija bei švietimo vadyba, ypač transversaliųjų kompetencijų ugdymu akademiniame lygmenyje, yra daugelio straipsnių autorė, „Vertimo studijų“ redakcinės kolegijos narė, mokslinių darbų vadovė, tarptautinė ekspertė.
AGNĖ KAZLAUSKAITĖ
Agnė Kazlauskaitė nuo 2007 m. dirba vertėja Europos Komisijos Vertimo raštu generaliniame direktorate. Šiuo metu ji dirba vertimo ir kalbos reikalų koordinatore Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje ir yra atsakinga už vertimą raštu ir komunikaciją kalbų bei vertimo klausimais.
SABINE KIRCHMEIER-ANDERSEN
Sabine Kirchmeier-Andersen yra lingvistikos ir kompiuterinės lingvistikos daktarė, 25 metus atlieka kalbos technologijų ir mašininio vertimo srities mokslinius tyrimus. Ji yra Danijos kalbos tarybos direktorė, Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (EFNIL) vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoja ir „European Language Monitor“ projektų vadovė.
MINDAUGAS KIŠKIS
Mindaugas Kiškis yra Mykolo Romerio universiteto profesorius, intelektinės nuosavybės, technologijų ir žiniasklaidos reguliavimo, viešosios politikos, inovacijų ir verslumo teisės ekspertas, turintis daugiau kaip 15 metų konsultavimo ir akademinio darbo patirtį Lietuvoje ir užsienyje.
ANDRÁS KORNAI
András Kornai 1983 m. Eötvös Loránd universitete, Budapešte, apgynė matematikos daktaro disertaciją, 1991 m. Stenfordo universitete – lingvistikos daktaro disertaciją. Jis yra Budapešto technologijos instituto profesorius adjunktas ir Vengrijos mokslų akademijos Informatikos instituto vyresnysis mokslinis patarėjas.
MIRAN KOŠUTA
Miran Košuta yra 1960 m. Italijos Triesto mieste gimęs slovėnų rašytojas ir eseistas, dėsto slovėnų kalbą ir literatūrą Triesto universitete. 2006–2008 m. buvo Slovėnijos slavistų draugijos pirmininkas, šiuo metu yra Slovėnijos rašytojų asociacijos ir Slovėnijos PEN asociacijos narys.
EDVINAS KRUNGOLCAS
Edvinas Krungolcas, Lietuvos penkiakovininkas, gimė 1973 m. sausio 21 d. Vilniuje. 2002 m. baigė teisės magistro studijas Teisės universitete (dabar Mykolo Romerio universitetas). 2008 m. olimpinių žaidynių Pekine sidabro medalio laimėtojas, daugkartinis pasaulio ir Europos čempionas bei prizininkas.
MARIE-NOËLLE LAMY
20 metų patirtį turinti nuotolinio mokymo specialistė, dėstytoja ir mokomosios medžiagos autorė. Profesorė Lamy yra sukaupusi didelę patirtį skaitmeninės kalbų aplinkos klausimais. Yra paskelbusi daugybę šios srities darbų, iš kurių vienas svarbiausių – „Online Communication in Language Teaching and Learning“, parašytas kartu su R. Hample ir 2007 m. išleistas Palgrave McMillan leidyklos.
RAMUNĖ LEONAVIČIENĖ
Ramunė Leonavičienė gimė Kauno mieste kurčiųjų šeimoje. Baigusi vidurinę mokyklą pradėjo dirbti gestų kalbos vertėja. Nuo 2003 m. dirba Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktore. Nuo 2007 m. dėsto VDU gestų kalbą. Nuo 2009 m. yra Lietuvių gestų kalbos vertėjų asociacijos prezidentė.
WOLFGANG MACKIEWICZ
Wolfgang Mackiewicz yra Berlyno laisvojo universiteto anglų filologijos garbės profesorius ir Europos kalbų tarybos (CEL/ELC) prezidentas. Jis vadovavo devyniems ES plėtros ir tinklų projektams, buvo Daugiakalbystės klausimų aukšto lygio grupės pranešėjas. Jis yra Daugiakalbystei skirto verslo forumo pirmininkas.
PIERRE MAIRESSE
Pierre Mairesse dirba Europos Komisijoje ir yra atsakingas už Europos švietimo ir mokymo strategijos klausimus, susijusius su visais ES valstybių narių švietimo sistemų sektoriais (bendruoju lavinimu, profesiniu mokymu, aukštuoju mokslu, suaugusiųjų švietimu).
JOSEPH MARIANI
Joseph Mariani 1989–2000 m. buvo LIMSI-CNRS direktorius ir Žmonių bei mašinų komunikacijos departamento vadovas, 2001–2006 m. – Prancūzijos mokslinių tyrimų ministerijos Informacinių ir ryšio technologijų departamento direktorius. Šiuo metu jis yra Daugiakalbės ir daugialypės terpės informacijos instituto (IMMI) direktorius.
RYTIS MARTIKONIS
Nuo 2011 m. Rytis Martikonis yra Europos Komisijos vertimo raštu generalinis direktorius. Jis yra baigęs teisės, politikos mokslų ir tarptautinių santykių studijas. Savo karjerą pradėjo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje; paskutinės ministerijoje užimtos pareigos – valstybės sekretorius. Nuo 2005 iki 2010 m. Rytis Martikonis buvo Lietuvos nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje.

MARÍA JESÚS FRIGOLS MARTIN
María Jesús Frigols Martin yra Valensijos tarptautinio universiteto Tarptautinių ryšių skyriaus vadovė ir Integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymo (CLIL) ir kalbų katedros vedėja. Jos specializacija – technologiškai pažangios kalbų mokymo aplinkos kūrimas. Ji yra Europos mokytojų, integruotai dėstančių dalyką ir užsienio kalbą, rengimo sistemos bendraautorė, taip pat prisidėjo rengiant kalbų poveikio smegenims analizę „Daugiakalbystės poveikis kūrybingumui“. Ji yra pelniusi ESU apdovanojimą ir Estijos švietimo mokslų apdovanojimą taikomosios didaktikos srityje.

NIJOLĖ MASKALIŪNIENĖ
Nijolė Maskaliūnienė, docentė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedros vedėja, Europos vertimo raštu magistro (EMT) programų tinklo valdybos narė, žurnalo „Vertimo studijos“ atsakingoji redaktorė, vertėja, vertimo ir terminologijos dėstytoja ir tyrėja.
FRANCESCO MOSETTO
Gimė 1994 m.  sausio 20 d. Turine, lankė Umberto I humanitarinių mokslų licėjų. Yra 2011 m. ES jaunųjų vertėjų konkurso „Juvenes Translatores“ laimėtojas Italijoje (vertė iš vokiečių kalbos). Ketina studijuoti teisę Turino universitete.
JULIJA MOSKVINA
Julija Moskvina nuo 2002 m. dirba Lietuvos socialinių tyrimų centro Darbo ir socialinių tyrimų institute. Ji atlieka socialinės ir užimtumo politikos, darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros, darbo rinkos politikos, taip pat  darbuotojų dalyvavimo ir nedarbo, socialinės atskirties ir pažeidžiamų asmenų grupių sričių analitinius tyrimus.
JONAS ÖHMAN
Jonas Öhman – švedų dokumentinių filmų kūrėjas, žurnalistas ir vertėjas, daugelį metų gyvenantis Lietuvoje. Jis sukūrė 10 dokumentinių filmų apie Lietuvos istoriją ir kultūrą ir išvertė 7 knygas iš lietuvių kalbos į švedų.
DAINIUS PAVALKIS
Dainius Pavalkis – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, sveikatos mokslų profesorius. Prieš jo paskyrimą daugiau nei 50 kartų nuo 1995 m. stažavosi žinomiausiose klinikose Jungtinėje Karalystėje, JAV, Austrijoje, Italijoje, Vokietijoje. Ministras paskelbė per 280 mokslinių publikacijų, yra dviejų vadovėlių bendraautorius, vizituojantis Atėnų, Londono, Prahos universitetų profesorius. Jis priklauso įvairioms tarptautinėms medikų organizacijoms, yra Darbo partijos narys.
SONIA PERESSINI
Įgijusi kalbininkės išsilavinimą, Sonia Peressini dirbo mokytoja ir turi didelę Europos Komisijos vertėjos raštu darbo patirtį. Dabar ji dirba Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generaliniame direktorate ir yra atsakinga už daugiakalbystės klausimus.
TOMAS PETKEVIČIUS
Daugiau nei 12 metų patirtį turintis klientų aptarnavimo, pardavimo ir skambučių centrų veiklos profesionalas. Įgijo prancūzų filologijos bakalauro laipsnį ir edukologijos magistro laipsnį. Šiuo metu dirba įmonės „WorldOne Vilnius“ vykdomuoju direktoriumi, yra atsakingas už rinkos tyrimus. 2011 m. kaip „WorldOne“ atstovas dalyvavo Kalbų ambasadoriaus programoje; ši bendrovė gavo 2011 m. Kalbų ambasadoriaus titulą.
AUDRONĖ PITRĖNIENĖ
Audronė Pitrėnienė – Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė, į 2012–2016 m. Seimą išrinkta vienmandatėje Skuodo–Mažeikių apygardoje. Seimo narė yra edukologijos magistrė, ypatingai aktyviai veikianti švietimo srityje: buvusi mokyklos direktorė, įvairių švietimo projektų koordinatorė, vasaros stovyklų, pavyzdžiui, „Lyderių mokykla 2011“, rengėja, lektorė. Audronė Pitrėnienė domisi menu, teatru.
LORDAS DAVID PUTTNAM
David Puttnam – Britanijos Imperijos antrojo laipsnio ordino kavalierius. Jis yra Airijoje įsikūrusios internetinės švietimo bendrovės „Atticus Education“ pirmininkas. David Puttnam trisdešimt metų buvo nepriklausomas apdovanojimus pelniusių filmų, tokių kaip The Mission, The Killing Fields, Chariots of Fire ir Midnight Express, prodiuseris. Jis yra Jungtinės Karalystės Atvirojo universiteto garbės rektorius.
DAINIUS RADZEVIČIUS
Nuo 2003 m. yra Lietuvos Respublikos žurnalistų sąjungos pirmininkas. 2010–2013 m. buvo LRT tarybos pirmininkas.

RALF RAHDERS
Ralf Rahders vadovauja Europos Komisijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos skyriui, kuris koordinuoja Mokymosi visą gyvenimą programą ir programos „Comenius“, taip pat kalbų, informacinių bei ryšio technologijų programų ir romams skirtos programos veiksmus. Yra įgijęs ekonomisto išsilavinimą. 1994 m. pradėjo dirbti Europos Komisijos Mokslinių tyrimų generaliniame direktorate, 2006 m. tapo EK Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos Programų „Erasmus“ ir „Jean Monnet“ skyriaus vadovu.

DANGUOLĖ RUTKAUSKIENĖ
Danguolė Rutkauskienė – Kauno technologijos universiteto Informatikos fakulteto Multimedijos inžinerijos katedros docentė, Nacionalinės nuotolinio el. mokymo asociacijos prezidentė, EADTU bendrosios tarybos narė. D. Rutkauskienė yra 26 knygų ir 153 kitų mokslinių publikacijų autorė ir bendraautorė.
MAHAMOUDA SALOUHOU
Mahamouda Salouhou yra Europos lyderystės ir verslumo ugdymo centro (ECLEE) direktorius. Jis yra lyderystės, kultūrų įvairovės ir tarptautinio verslo dalykų dėstytojas. Viena pagrindinių jo dabartinio darbo sričių – ECLEE tarptautinio mobilumo, STEM Plus (mokslo, technologijų, inžinerijos bei matematikos) ir darbuotojų ugdymo programų rengimas.
MIRKO SILVESTRINI
Mirko Silvestrini yra baigęs Venecijos universitetą Italijoje. Nuo 1990 m. vadovauja Italijos vertimo bendrovei Rapitrad. Be to, jis yra Italijos kalbos paslaugų teikėjų asociacijos Unilingue prezidentas. Jis yra Expo 2015 techninio komitetonarys ir sraigtasparnių pilotas.
JOHN SIMPSON
John Simpson yra vyriausiasis Oxford English Dictionary redaktorius, Oksfordo universiteto Anglų filologijos fakulteto narys ir vienas iš EFNIL (Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos) steigėjų. Jis yra įsteigęs internetinį žurnalą, tiriantį Džeimso Džoiso (James Joyce) apsakymų rinkinį „Dubliniečiai“, ir yra paskelbęs darbų apie patarles, žargoną ir bendrais kalbų klausimais.
DALIA STAPONKUTĖ
Dalia Staponkutė gimė 1964 m. Lietuvoje, studijavo filosofiją Sankt Peterburgo universitete (Rusija). Dėl darbo ir šeiminių priežasčių 1989 m. persikėlė į Londoną, o vėliau į Nikosiją. Apgynė vertimo raštu teorijos srities daktaro disertaciją, dirba vertėja ir dėstytoja Kipre ir Lietuvoje, rašo knygas apie migraciją.
GERHARD STICKEL
Gerhard Stickel buvo Vokiečių kalbos instituto (Manheimas) direktorius ir yra Manheimo universiteto lingvistikos garbės profesorius. Jis yra vienas iš Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (EFNIL) steigėjų, o nuo 2003 m. – jos prezidentas.
BARRY TOMALIN
Barry Tomalin yra tarptautinis konsultantas, jo specializacija – kultūrinis sąmoningumas ir tarptautinė komunikacija. Jis yra International House of London Kultūrų studijų programos vadovas, skaito paskaitas šia tema Rytų Anglijos universitete ir Londono diplomatijos akademijoje. Barry Tomalin yra daugelio knygų autorius.
JAN TRUSZCZYŃSKI
Nuo 2010 m. gegužės mėn. Jan Truszczyński yra Europos Komisijos švietimo ir kultūros generalinis direktorius. Prieš tai jis dirbo Lenkijos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje, pirmiausia – pirmuoju ministerijos sekretoriumi, vėliau – valstybės sekretoriumi. Eidamas šias pareigas, jis buvo Lenkijos derybų dėl stojimo į ES vyriausiasis derybininkas. 1996–2001 m. Jan Truszczyński buvo Lenkijos ambasadorius Europos Sąjungoje.
HANS USZKOREIT
Hans Uszkoreit yra kompiuterinės lingvistikos specialistas, Sarlando universiteto profesorius, Vokietijos dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų centro mokslinis direktorius, Europos ekspertų tinklo META-NET koordinatorius.
DAIVA VAIŠNIENĖ
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė. Dirbo kuriant skaitmeninį Lietuvių kalbos tarmių archyvą Lietuvių kalbos institute, dalyvavo META-NORD projekte, yra studijos „Lietuvių kalba skaitmeniniame amžiuje“ autorė.
VAIDOTAS VALANTIEJUS
Vaidotas Valantiejus ketverius metus vadovauja įvairiems interaktyviems projektams. Trejus metus organizavo didžiausią progreso konferenciją Baltijos šalyse LOGIN. Patirtį kaupė kurdamas interaktyvius reklamos sprendimus didžiausiems Lietuvos prekės ženklams. Šiandien Vaidotas Valantiejus prisideda prie lietuvių sukurto socialinio tinklo plėtros Afrikos regione.
TAMÁS VÁRADI
Tamás Váradi vadovauja Vengrijos mokslų akademijos Lingvistikos mokslinių tyrimų instituto Kalbos technologijų ir taikomosios lingvistikos katedrai. Jis yra ekspertų tinklo META-NET valdybos narys, taip pat Vengrijos kalbos technologijų platformos pirmininkas.
ANDREJS VASILJEVS
Andrejs Vasiļjevs yra kalbos technologijų bendrovės „Tilde“ vienas steigėjų ir valdybos pirmininkas, Valstybinės latvių kalbos komisijos narys, UNESCO programos „Informacija visiems“ (IFAP), Europos kalbos išteklių asociacijos (ELRA) ir forumo „LT Innovate“ narys. Jis koordinuoja kelis tarptautinius kalbos technologijų ir kalbos išteklių infrastruktūros projektus. Andrejs Vasiljevs yra apgynęs informatikos daktaro disertaciją Latvijos universitete ir yra daugiau kaip 50 mokslinių darbų autorius.
ANDROULLA VASSILIOU
Šiuo metu Androulla Vassiliou yra už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė. Prieš tai, nuo 2008 m. vasario mėn. iki 2009 m. pabaigos, ji buvo už sveikatos politiką atsakinga Europos Komisijos narė.
Prieš paskyrimą į pareigas Europos Komisijoje Androulla Vassiliou aktyviai dalyvavo politikoje savo tėvynėje Kipre. Androulla Vassiliou studijavo teisę ir tarptautinius santykius Londone ir 20 metų dirbo teisininke Kipre.
MAURIZIO VIEZZI
Maurizio Viezzi yra Triesto universiteto vertimo raštu ir žodžiu programų koordinatorius, vertimo žodžiu iš anglų kalbos į italų kalbą profesorius, vertimo į italų kalbą žodžiu ir raštu profesorius adjunktas Turku universitete (Suomija), Europos kalbų tarybos valdybos narys.
RICHARD WELLS
Įgijęs šiuolaikinių kalbų diplomą, Richard Wells 15 metų dirbo reklamos srityje Londone, Briuselyje, Singapūre, Honkonge ir Bankoke. Nuo 1986 m. jis dirba profesionaliu įgarsintoju, transliuotoju ir laidų vedėju, įskaitant 3 metus radijuje BBC World Service.
JOHN WYLES
Briuselyje gyvenantis, didelę patirtį turintis komunikacijos konsultantas, buvęs dienraščio Financial Times žurnalistas. Jo specializacijos sritys – strateginė komunikacija, konferencijų moderavimas, rubrikų rašymas.
JOLANTA ZABARSKAITĖ
Jolanta Zabarskaitė yra Lietuvių kalbos instituto direktorė, EFNIL ir Lituanistikos plėtros komisijos, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, narė. Jai svarbūs tyrimai, kuriais siekiama įveikti mažiau vartojamų kalbų skaitmeninę atskirtį, ir tyrimai, atskleidžiantys kalbų reikšmę globaliam konkurencingumui.
KATERINA ZOUROU
Katerina Zourou dirba vyresniąja mokslo darbuotoja Pietų Triondelago universiteto kolegijoje Tronheime (Norvegija), tiria tinklų kūrimu grindžiamas savitarpio mokymosi sistemas. Ji dalyvauja keliuose ES finansuojamuose šios srities projektuose. Katerina Zourou yra specializuotų knygų ir žurnalų redaktorė, daugelio recenzuotų straipsnių autorė.